Roberts Radio Product Support

 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Español

Play 11 Gebruikershandleiding

DAB- & FM-radio

Snelstartgids

Productoverzicht

 1. Aan/uit knop
 2. Weergave
 3. Afstemmen/Selecteren
 4. Spreker
 5. Favoriete knop
 6. Info/menuknop
 7. KnopInfo/Modus
 8. Hoofdtelefoonaansluiting
 9. Voedingsingang (USB-C)
 10. Batterijvak
 11. Antenne

Inhoud verpakking

 • Hoofdeenheid
 • USB-A naar USB-C kabel
 • Veiligheids- en garantiegids
 • Snelstartgids

Inschakelen

 • Sluit een USB-voeding (niet meegeleverd) aan op het apparaat met de meegeleverde kabel (als alternatief kunt u 4xAA/UM3-batterijen in het batterijvak plaatsen)
 • Strek de antenne voorzichtig volledig uit voor een goede radio-ontvangst
 • Druk op de draaiknop volume/vermogen om het toestel aan te zetten.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de USB-stroombron de juiste specificatie heeft, 5V 1 of 2A uitgang. Het gebruik van een niet-standaard USB-voedingsbron kan het apparaat beschadigen.

Wanneer de Play 11 voor de eerste keer wordt ingeschakeld, moet het toestel een DAB-scan uitvoeren. Hierdoor kan de radio beschikbare zenders vinden waarop je kunt afstemmen.

DAB-bediening

Zorg ervoor dat de afspeelmodus DAB is (druk op Mode om DAB te kiezen)

Gebruik de tunerknop om een nieuwe zender te selecteren en druk op om een gemarkeerde zender te selecteren.

Info: tijdens het luisteren naar DAB kunt u verschillende informatie bekijken. Door kort op de knop Info/Menu te drukken, blader je door de volgende informatie-items:

 • DLS – Dit toont actuele informatie over het radioprogramma of nummer dat momenteel wordt afgespeeld
 • Signaalsterkte – toont een grafiek die de sterkte van het signaal toont. Gebruik dit om de radio in een goede positie te plaatsen voor ontvangst van hoge kwaliteit
 • Programmatype – toont het genre van de uitzending
 • Ensemble naam – geeft de multiplex weer waartoe de radio-uitzending behoort
 • Kanaalnummer/frequentie – toont details over het radiokanaal
 • Signaalfout – toont de stabiliteit en kwaliteit van de radio-ontvangst
 • Audio bit rate – geeft de audiokwaliteit van de uitzending weer
 • Voedingsbron – laat zien of er net- of batterijvoeding wordt gebruikt
 • Tijd/datum – toont de huidige tijd die wordt verzonden door de zender

Opmerking: De informatiedisplay keert na 10 seconden terug naar DLS, behalve wanneer de signaalsterkte wordt weergegeven.

DAB-menu

Houd in de DAB-modus de knop Info/Menu ingedrukt om het menu te openen.

 • Volledig scannen – Start een DAB-scan om nieuwe zenders te vinden
 • Handmatig afstemmen – Hiermee kan op een bepaalde DAB-multiplex/zender worden afgestemd
 • Prune – DAB-zenders uit het geheugen verwijderen die bij de laatste scan niet zijn gevonden
 • DRC – Hoog/Laag/Of dynamisch bereik – handig voor luisteren in een lawaaiige omgeving. Laat OFF / uitgeschakeld voor normaal luisteren

FM-bediening

Druk, terwijl de radio aan staat, op de knop Modus om de FM-modus te selecteren.

Om naar een radiozender te zoeken, druk je op de tunerknop om naar een radiozender te scannen. Let op, als je de draaiknop naar links draait en vervolgens indrukt, zal de radio omlaag scannen in frequentie. Draai de draaiknop naar rechts en druk vervolgens op om OMHOOG te scannen naar een zender.

Houd Info/menu ingedrukt om het menu te openen en de ‘scaninstelling’ te wijzigen. Hiermee kun je kiezen tussen ‘Lokaal’ of ‘Ver weg’. Als je ‘Lokaal’ instelt, stopt de automatische scan alleen bij sterkere radiozenders.

Radiotekst (RDS): Druk kort op de knop Info/menu om door de volgende informatie op het scherm te bladeren (indien beschikbaar):

 • Radiotekst – geeft informatie over het huidige radioprogramma weer
 • Programmatype – geeft het genre weer
 • Frequentie – geeft de huidige frequentie weer in MHz
 • Voedingsbron – geeft aan of USB-voeding of batterijvoeding wordt gebruikt
 • Tijd – de tijd die wordt uitgezonden door het radiostation
 • Datum – de datum die wordt uitgezonden

Opmerking: De informatiedisplay keert na 10 seconden terug naar radiotekst, behalve wanneer de signaalsterkte wordt weergegeven.

Andere menu’s

Als u de knop info/menu ingedrukt houdt, wordt het menu weergegeven. De items zijn als volgt:

Systeemmenu:

 • Tijd (menu) – Hiermee kunt u bijwerken hoe de klok is ingesteld of deze handmatig instellen
 • Sleep – Start de slaapstand (automatisch uitschakelen) na het geselecteerde aantal minuten
 • Achtergrondverlichting – Helderheid aanpassen
 • Fabrieksreset – alle instellingen wissen en het apparaat terugzetten naar de standaardinstellingen
 • SW-versie – de huidige softwareversie weergeven

Favorieten / Voorinstellingen

De Play11 heeft voorkeuzezenders in FM- en DAB-modus.

Een preset opslaan:

 • Kies een DAB- of FM-radiozender waarvoor je een voorkeurszender wilt maken
 • Houd de knop Favourite 2 seconden ingedrukt.
 • preset Store’ wordt weergegeven
 • Draai aan de tunerknop om een voorkeurszender te selecteren
 • Druk op de tunerknop op de gewenste favoriete locatie
 • Op het scherm verschijnt ‘Preset Stored’

Roep een preset op:

 • Druk op de favorietentoets
 • Draai aan de draaiknop om een favoriete zender te kiezen
 • Druk op de draaiknop

Achtergrondverlichting

Het niveau van de achtergrondverlichting kan worden aangepast in het systeemmenu. Wanneer het toestel is aangesloten op USB-voeding, blijft de achtergrondverlichting op het gekozen niveau. Wanneer het toestel op batterijen werkt, wordt de achtergrondverlichting gedimd om energie te besparen.

De klok

De klok in deze radio is uitgerust om een tijdsignaal van de DAB-radiofrequentie te ontvangen. Nadat het apparaat is ingeschakeld, stemt het automatisch af op een DAB-radiostation en wordt de klok bijgewerkt. Om de klok te synchroniseren met de huidige lokale tijd moet u het apparaat gedurende een korte periode op één DAB-zender laten staan.

Je kunt de tijd en datum handmatig instellen als je dat liever doet. Doe dit via het menu ‘Tijd’ en selecteer de optie ‘Tijd & datum instellen’. Je moet ook ‘Auto update’ instellen op ‘NO UPDATE’ als je de gewenste tijd/datum wilt behouden. Let op, zonder stroom blijft de door de gebruiker ingestelde tijd niet behouden.

Veiligheid en algemene voorzorgsmaatregelen

 • Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
 • Het apparaat moet op een vlakke, stabiele ondergrond worden geplaatst en mag niet worden blootgesteld aan trillingen.
 • Plaats het apparaat niet op hellende of onstabiele oppervlakken, omdat het apparaat dan kan vallen of omvallen.
 • Vermijd extreme temperaturen, zowel warm als koud. Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of gas-/elektrische vuren. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en andere warmtebronnen.
 • Plaats nooit een kaars of open vuur op of in de buurt van het apparaat.
 • Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, druppels of spatten om het risico op brand, elektrische schokken of schade aan het product te beperken. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat.
 • Als u vloeistof in het apparaat morst, kan dit ernstige schade veroorzaken.
 • Installeer of plaats dit apparaat niet in een boekenkast, inbouwkast of in een andere afgesloten ruimte. Zorg ervoor dat er minimaal 10 cm rondom het apparaat vrij blijft voor ventilatie.
 • Plaats het toestel niet op of in de buurt van apparaten die elektromagnetische interferentie kunnen veroorzaken. Als u dit toch doet, kan dit de werking van het toestel nadelig beïnvloeden en een vervormd geluid veroorzaken.

RECYCLING Dit product draagt het selectieve sorteersymbool voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Dit betekent dat dit product behandeld moet worden volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU om gerecycled of ontmanteld te worden om de impact op het milieu te minimaliseren. De gebruiker heeft de keuze om zijn product in te leveren bij een bevoegde recyclingorganisatie of bij de winkelier wanneer hij een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat koopt.

Technische specificaties

 • USB-stroomingang: 5V 1A
 • Batterij DC 1,5V UM3/AA formaat x 4st
 • Stroomverbruik: tot 5W
 • Radio
  :Polylang plaatshouder niet wijzigen
 • Werktemperatuur: 0 ~ 40 °C
 • Afmetingen: 175x60x110mm
 • Gewicht: 0,36 kg