Roberts Radio Product Support

 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Nederlands
 • Español

Rambler Mini Gebruikershandleiding

DAB + / DAB / FM draagbare radio met Bluetooth

BELANGRIJK

Unboxing / voor het eerst gebruik van uw Rambler Mini: Voordat u uw Rambler Mini kunt inschakelen, moet de vergrendelingsschakelaar aan de achterkant in de ontgrendelde positie worden geschakeld.

BESTURINGSELEMENTEN

 1. Antenne
 2. Vooraf ingestelde
 3. Info/Menukaart
 4. Bron (modus)
 5. Aan/Uit/Volume
 6. Tune Down / Menu links
 7. Selecteren / Afspelen/Pauzeren
 8. Tune Up / Menu rechts
 1. Slot
 2. USB C-stopcontact
 3. Hoofdtelefoonaansluiting / Lijnuitgang

Snelstartgids

Uw radio opladen

Voordat u uw radio voor de eerste keer gebruikt, kunt u het beste de batterij volledig opladen. Dit kan tot 2 uur duren.

 1. Sluit de USB C-kabel aan op de USB C-aansluiting aan de achterkant van de radio.
 2. Sluit het andere uiteinde van deze USB C-kabel aan op een USB-stopcontact (aanbevolen 2.1A USB-bron met hoog vermogen).
 3. Wanneer de batterij wordt opgeladen, knippert het batterijpictogram. Wanneer het volledig is opgeladen, wordt het batterijpictogram continu weergegeven.

De Rambler Mini kan worden bediend door de ingebouwde Lithium batterij. Tijdens gebruik op batterijvoeding wordt het geschatte vermogensniveau van de batterij weergegeven in het LCD-scherm van de radio op de relevante informatiepagina wanneer deze is ingeschakeld en wordt het gedurende enkele seconden weergegeven wanneer de radio wordt uitgeschakeld.

Wanneer het batterijniveau erg laag is, knippert het batterijsymbool op het display. Onder deze omstandigheden moet de batterij zo snel mogelijk worden opgeladen om de normale werking voort te zetten.

Oplaadtijd van lege naar volle batterij is ongeveer 5-6 uur (bij kamertemperatuur met radio in standby-modus). Het apparaat kan worden opgeladen wanneer het uit of aan staat. Tijdens het afspelen van muziek zal de oplaadtijd iets langer zijn dan wanneer deze uit staat.

OPMERKING OVER DE SPEELTIJD OP BATTERIJVOEDING: De bereikte speeltijd op batterijvermogen is afhankelijk van vele factoren, zoals: geselecteerd volumeniveau, geselecteerde muziekbron (DAB, FM of Bluetooth), omgevingstemperatuur en leeftijd van de batterij. Afhankelijk van deze variabelen is een speelduur van ongeveer 15 tot 20 uur normaal.

OPMERKING OVER HET VERLENGEN VAN DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ: Als de Rambler Mini gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad dan altijd eerst de ingebouwde batterij op totdat deze vol is. De optimale levensduur van de ingebouwde batterij wordt verkregen als deze wordt bijgevuld door regelmatig op te laden, zelfs als deze slechts gedeeltelijk wordt ontladen. De levensduur van de batterij wordt verkort als het product gedurende een lange periode in een ontladen toestand wordt achtergelaten.

WAARSCHUWING:

Probeer de ingebouwde lithiumbatterij niet te vervangen of te repareren. Als u twijfelt over de ingebouwde lithiumbatterij, neem dan contact op met de serviceafdeling van Roberts voor verdere hulp.

WAARSCHUWING:

 • Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen.
 • Stel de batterij niet bloot aan overmatige hitte zoals zonneschijn, vuur of iets dergelijks.
 • Batterijen mogen niet worden weggegooid door verbranding en met huishoudelijk afval.
 • Wegwerpbatterijen moeten indien mogelijk naar een geschikt recyclingcentrum worden gebracht.

Veiligheidsinformatie voor interne oplaadbare lithiumbatterij

De interne oplaadbare lithium-polymeerbatterij die in dit apparaat wordt gebruikt, kan gedurende een lange periode stroom leveren. Zelfs lithium-polymeerbatterijen kunnen echter een punt bereiken waarop ze niet kunnen worden opgeladen. Als de batterij na verschillende pogingen niet wordt opgeladen, kan deze leeg zijn (te laag zijn opgeladen), neem dan contact op met Roberts voor reparatie-informatie.

Als u niet wilt dat wij de batterij vervangen, moet u gebruikte batterijen / apparaat weggooien in overeenstemming met de wet- en regelgeving in uw regio. Neem contact op met uw plaatselijke elektronicawinkel of recyclingcentrum voor informatie over de verwijdering.

Veiligheidsmaatregelen

 • Laad de batterij alleen op in omstandigheden tussen 5°C – 35°C.
 • Probeer de unit niet te demonteren, omdat de materialen binnenin giftig kunnen zijn en huid en kleding kunnen beschadigen.
 • Prik, verpletter, wijzig, gooi of veroorzaakte geen onnodige schokken in uw batterij, omdat de batterij die in dit apparaat wordt gebruikt een risico op brand, explosie of chemische verbranding kan opleveren als deze wordt mishandeld.
 • Laat de batterij niet staan, laad op of gebruik deze niet in een auto in direct zonlicht, in de buurt van vuur of een verwarmde bron.
 • Dompel de batterij niet onder, gooi, maak de batterij niet nat in water of zeewater.
 • Gebruik of laad de batterij niet op als deze abnormaal heet lijkt te zijn, verkleuring, vervorming of abnormale omstandigheden wordt gedetecteerd tijdens gebruik, opladen of opslag.
 • Laat een oplaadbatterij niet onbeheerd achter. Houd de batterij uit de buurt van baby’s en kinderen.

Schakel uw radio in / uit

 1. Verleng de antenne aan de achterkant van uw radio volledig in een naar boven gerichte richting.
 2. Controleer of de vergrendeling uitschakelt aan de achterkant van het apparaat (het oranje tabblad moet verborgen zijn).
 3. Druk eenmaal op de aan/uit-/volumeknop.
 4. Het display toont Roberts Rambler Mini. Als dit de eerste keer is dat het is ingeschakeld, begint het apparaat te zoeken naar DAB-stations.
 5. Als er geen signaal wordt gevonden, wordt ‘0:00’ weergegeven. Het kan nodig zijn om uw radio te verplaatsen naar een positie die een betere ontvangst geeft. U moet dan een scan uitvoeren om DAB-stations te vinden voordat u ernaar kunt luisteren.

OPMERKING: De lock-schakelaar is handig voor het reizen met de radio. Het betekent dat de radio niet per ongeluk tijdens het transport wordt ingeschakeld en de batterij leegmaakt of op een andere manier wordt geactiveerd.

DAB-modus

Wanneer de radio voor het eerst wordt ingeschakeld, staat deze in de DAB-modus. Na elk gebruik onthoudt de radio de gebruikte modus en schakelt deze vervolgens in die modus in de volgende keer dat deze wordt gebruikt.

 1. Druk op de knop Bron en laat deze los totdat de DAB-modus is geselecteerd. Het display toont de naam van het radiostation dat momenteel is geselecteerd.
 2. Druk kort op de knop < of > om door de lijst met beschikbare stations te gaan.
 3. Wanneer de gewenste zendernaam op het display verschijnt, drukt u op de knop Select/Play/Pause (Select/Play/Pause) om het station te selecteren en laat u deze los. De radio selecteert het nieuwe station.
 4. Stel de aan/uit/volumeknop in op het gewenste volumeniveau.

Notitie: Als het station na het selecteren van een station geen verbinding maakt, kan het nodig zijn om uw radio te verplaatsen naar een positie die een betere ontvangst geeft en / of de antenne aanpast.

Notitie: Wanneer de radio voor het eerst wordt ingeschakeld, stelt hij het volume in op een matig hoog niveau, voor het geval de uitzending erg stil is. Nadat u het volume hebt ingesteld, onthoudt de radio de instelling die u hebt toegepast voor de volgende keer dat deze wordt gebruikt.

DAB-scan – Eerste gebruik

Wanneer u de DAB-modus voor het eerst gebruikt, voltooit de radio een stationsscan. Dit verzamelt de namen van de radiostations waaruit u kunt kiezen en slaat ze op in het geheugen. Als er geen of slechts enkele stations beschikbaar zijn, kunt u handmatig een scan starten om stations toe te voegen.

 1. Houd de i/Menu-knop ingedrukt .
 2. < Scan > wordt weergegeven in het menu.
 3. Druk op Afspelen/Selecteren om een DAB-scan te starten.

Opmerking: Als er niet genoeg stations worden weergegeven, probeert u het apparaat naar een betere locatie te verplaatsen en probeert u het opnieuw.

DAB Snoeistations

Soms verschijnen radiostations met een ‘?’ karakter aan het begin. Dit betekent dat ze bij de laatste scan niet sterk genoeg waren om opgeslagen te worden. Dit kan gebeuren als je de radio meeneemt naar een nieuw gebied met verschillende stations. Het kan goed zijn om deze stations te verwijderen. Prune verwijdert alle stations gemarkeerd met een ‘?’.

 1. Houd de i/Menu-knop ingedrukt .
 2. Druk op > om de optie ‘Snoeien’ te markeren.
 3. Druk op Play/Select
 4. Druk op > om ‘Ja’ te markeren
 5. Druk op Play/Select

Secundaire diensten – DAB

 1. Bepaalde radiostations hebben een of meer secundaire diensten die aan hen zijn gekoppeld. Als aan een station een secundaire service is gekoppeld, verschijnt de secundaire service onmiddellijk na de primaire service als scroll door de stations.
 2. Als u wilt afstemmen op de secundaire service, drukt u op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren. De meeste secundaire services zenden niet continu uit en als de geselecteerde service niet beschikbaar is, wordt de radio opnieuw afgestemd op de bijbehorende primaire service.

Weergavemodus – DAB

Uw radio heeft een reeks informatie die kan worden weergegeven in de DAB-modus:

1. Druk op de info/menuknop om door de infomodi te bladeren. Alle weergaveopties behalve de tekstweergave keren na 60 seconden terug naar de datumweergave.

 • Scrollende tekst – Geeft scrollende tekstberichten weer, zoals de naam van de artiest/track, enz.
 • Programmatype – Geeft het type station weer waarnaar wordt geluisterd, bijvoorbeeld Pop, Classic, News, enz.
 • Signaalsterkte – Geeft de signaalsterkte weer. De minimale signaalmarkering toont de minimale signaalsterkte die nodig is voor een goede DAB-ontvangst. U kunt deze infomodus gebruiken om uw radio-ontvangst te optimaliseren met antenne- en locatieaanpassing.
 • Multiplexnaam – Geeft de naam weer van de multiplex waartoe het huidige station behoort (een multiplex is een frequentie / groep radiostations).
 • Frequentie – Geeft de frequentie weer voor het momenteel afgestemde DAB-station / multiplex.
 • Bitsnelheid – Geeft de digitale bitsnelheid weer voor het momenteel afgestemde DAB-station. Een hoger aantal betekent een digitale uitzending van hogere kwaliteit.
 • Datum.
 • Batterijniveau – Geeft het resterende batterijniveau weer.
 • Slaap countdown – Geeft de resterende slaaptijd weer.

Start Station Scan – DAB

Van tijd tot tijd kunnen nieuwe DAB-radiostations beschikbaar komen. Of misschien hebt u het apparaat naar een ander deel van het land verplaatst. In dit geval moet u mogelijk zoeken naar nieuwe stations:

 1. Houd in de DAB-modus de info-/menuknop ingedrukt. Het DAB-menu wordt op het display weergegeven. Druk op de <- of >-knop totdat het display ‘Scannen’ weergeeft.
 2. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los. Uw radio voert een scan van DAB-kanalen uit. Naarmate er nieuwe stations worden gevonden, neemt de stationsteller aan de rechterkant van het display toe en worden stations aan de lijst toegevoegd.

Handmatige tuning – DAB

Met handmatige afstemming kunt u uw radio afstemmen op een bepaalde DAB-frequentie. Alle nieuwe stations die worden gevonden, worden toegevoegd aan de stationslijst. Deze functie kan ook worden gebruikt om de positionering van de antenne of de radio te ondersteunen om de ontvangst voor een specifiek kanaal of frequentie te optimaliseren. Merk op dat Britse DAB-stations zich in het bereik van kanalen 11B tot 12D bevinden.

 1. Houd de info/menuknop ingedrukt, het display toont het DAB-menu.
 2. Druk kort op de < of > knop totdat ‘Manual Tune’ op het display verschijnt.
 3. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los om de handmatige afstemmingsmodus te openen.
 4. Druk op de < of > knop om het gewenste DAB-kanaal te selecteren. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren om af te stemmen op de gekozen frequentie.
 5. Als er een signaal aanwezig is, wordt dit aangegeven op een signaalsterktedisplay. De minimale signaalmarkering ( | ) toont de minimale signaalsterkte die nodig is voor een goede DAB-ontvangst.
 6. Wanneer een DAB-signaal wordt gevonden, toont het display de naam van het DAB-station. Alle nieuwe radiostations die worden gevonden, worden toegevoegd aan de opgeslagen lijst.
 7. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren om terug te keren naar de normale afstemming.

Dynamic Range Control (DRC)

De DRC-faciliteit kan stillere geluiden gemakkelijker te horen maken wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaierige omgeving.

 1. Houd de info-/menuknop ingedrukt om het DAB-menu weer te geven.
 2. Druk op de >-knop totdat ‘DRC’ op het display verschijnt.
 3. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren .
 4. Druk kort op de knop < of > om de gewenste DRC-instelling te selecteren (standaard is Uit).
 • DRC Uit – DRC is uitgeschakeld, Broadcast DRC wordt genegeerd.
 • DRC Low – DRC-niveau is ingesteld op de helft van dat van de omroep.
 • DRC High – DRC is ingesteld zoals verzonden door de omroep.
 1. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren om de instelling te bevestigen. Het display keert na enkele seconden terug naar de weergave van de stationsnaam.

Notitie: Niet alle DAB-uitzendingen gebruiken de DRC-functie. Als de uitzending geen DRC-informatie oplevert, heeft de DRC-instelling in de radio geen effect.

FM Wijze

Eenuto-tune – FM

 1. Verleng de telescopische antenne.
 2. Druk op de knop Bron en laat deze los totdat de FM-modus is geselecteerd.
 3. Houd de knop > ingedrukt. Uw radio scant in opwaartse richting (lage frequentie naar hoge frequentie) en stopt automatisch wanneer deze een station van voldoende sterkte vindt.
 4. Na een paar seconden wordt het display bijgewerkt. Dit toont de frequentie van het gevonden signaal. Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-informatie aanwezig is, geeft de radio de naam van het station weer.
  • U kunt de knop < ingedrukt houden om de FM-band in neerwaartse richting te scannen.

Handmatige tuning – FM

Druk in de FM-modus kort op de knop < of > om af te stemmen op een nieuwe frequentie. De frequentie verandert in stappen van 50kHz.

Als de radio is afgestemd op een station met voldoende signaalsterkte met RDS-informatie aanwezig, kan het display veranderen om de naam van het station weer te geven.

Weergave-opties – FM

In de FM-modus kan uw radio een reeks informatie weergeven op de onderste regel van het scherm. Druk op de info/menuknop om door de verschillende modi te bladeren.

 • Scrollende tekst – Geef scrollende tekstberichten weer, zoals artiest / tracknaam, telefoonnummer in nummer, enz.
 • Programmatype – Weergavetype van het station waarnaar wordt geluisterd, bijvoorbeeld Pop, Classic, Nieuws, enz.
 • Frequentie – Geef de huidige frequentie weer
 • Datum
 • Signaalsterkte
 • Batterijniveau
 • Slaap aftellen

Instelling voor scangevoeligheid – FM

Uw radio scant normaal gesproken naar FM-uitzendingen die sterk genoeg zijn om een goede ontvangst te geven. U kunt echter wensen dat de Auto-scan-functie ook zwakkere signalen kan vinden, mogelijk van verder weg gelegen radiozenders. Uw radio bevat een lokale / verre optie voor de Auto-scan”

 1. Houd in de FM-modus de info-/menuknop ingedrukt om het FM-menu te openen.
 2. Druk kort op de knop < of > totdat ‘Scaninstelling’ op het display verschijnt. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los.
 3. Druk kort op de < of > knop om te schakelen tussen de opties ‘Lokaal’ en ‘Afstand’ op het display. Met de optie Afstand kan de radio zwakkere signalen vinden tijdens het scannen.
 4. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los om uw selectie te bevestigen. De radio keert dan terug naar de normale informatieweergave. De instelling wordt opgeslagen totdat u deze wijzigt.

Notitie: De eerste instelling (uit de doos of na een systeemreset) is Lokaal – de radio vergrendelt alleen op sterkere signalen.

Voorinstellingen (DAB & FM)

U kunt uw favoriete DAB- en FM-radiostations opslaan in de vooraf ingestelde zendergeheugens. Er zijn 20 geheugen presets in uw radio, 10 voor DAB en 10 voor FM.

Een station opslaan:

 1. Stem af op het gewenste station
 2. Houd de knop Voorinstelling ingedrukt. Het display toont bijvoorbeeld ‘Empty 1’ als er geen station is opgeslagen op die preset.
 3. Druk kort op de < of > knop om het gewenste vooraf ingestelde stationnummer of bestaand station te selecteren dat u wilt vervangen door het huidige speelstation.
 4. Druk op de knop Select/Play/Pause, het station wordt opgeslagen onder de gekozen preset en het display toont ‘Favoriet opgeslagen’.

Een vooraf ingesteld station oproepen

 1. Druk op de knop Preset . Het display toont bijvoorbeeld ‘Empty 1’ als er geen station is opgeslagen op die preset. Als er een voorinstelling is opgeslagen, wordt op het display de naam van het station (voor DAB-stations) of de frequentie (voor FM-stations) weergegeven.
 2. Druk kort op de < of > knop om het gewenste vooraf ingestelde station te selecteren.
 3. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren, uw radio stemt af op het gekozen vooraf ingestelde station dat is opgeslagen in het vooraf ingestelde geheugen.

Bluetooth-netwerk

Met de Bluetooth-modus op uw radio kunt u audio afspelen van Bluetooth-apparaten zoals uw mobiele telefoon of computer. Wanneer een Bluetooth-apparaat zoals uw Rambler BT Mini-radio zich in een ‘detecteerbare’ toestand bevindt, kunnen andere Bluetooth-apparaten het detecteren, koppelen of er verbinding mee maken.

 • Uw radio geeft ‘Verbinden’ weer wanneer deze detecteerbaar is of wanneer deze verbinding probeert te maken met een eerder gekoppeld Bluetooth-apparaat.
 • Wanneer een apparaat is gekoppeld met en verbonden met uw radio, blijft het Bluetooth-indicatorpictogram op het display ingeschakeld.

Bluetooth verbinden

 1. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functionaliteit op uw telefoon, tablet of pc is ingeschakeld.
 2. Druk op de knop Bron op uw radio en laat deze los naar de Bluetooth-modus. De Rambler mini probeert te koppelen met het laatst gebruikte apparaat. Als dit niet beschikbaar is, gaat het in een detecteerbare status en wordt ‘Verbinden’ op het display weergegeven.
 3. Zoek met behulp van de Bluetooth-instellingen van uw telefoon, tablet of pc naar nieuwe apparaten in uw Bluetooth-lijst. Na een paar seconden zou u een apparaat met de naam ‘Rambler Mini’ moeten zien.
 4. Selecteer ‘Rambler Mini’ om te koppelen met uw radio.
 5. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, moet de naam van uw apparaat worden weergegeven op het scherm van de Rambler Mini.

U kunt nu beginnen met het afspelen van muziek van uw apparaat via uw radio.

Als u op uw apparaat om een ‘wachtwoordcode’ wordt gevraagd om verbinding te maken, voert u de code ‘0000’ in.

Audiobestanden afspelen in Bluetooth-modus

Wanneer u uw radio met succes hebt verbonden met het door u gekozen Bluetooth-apparaat, kunt u media afspelen met behulp van de bedieningselementen op het apparaat.

Zodra het afspelen is begonnen, stelt u het volume aan op de vereiste instelling met behulp van de volumeknoppen op uw radio of uw apparaat – deze moeten in de meeste gevallen worden gekoppeld.

 • De audiospeler op uw apparaat kan mogelijk reageren op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en < > knoppen om het afspelen te regelen. Notitie: Mogelijk reageren niet alle spelertoepassingen of -apparaten op deze knoppen.

Een Bluetooth-apparaat verbinden en opnieuw verbinden

U kunt slechts één Bluetooth-apparaat tegelijk op de radio hebben aangesloten, hoewel de radio verschillende Bluetooth-koppelingen in het geheugen opslaat.

 1. Als u verbinding wilt maken met een ander apparaat, houdt u de info-/menuknop op de radio ingedrukt.
 2. Druk op de knop Select/Play/Pause en laat deze los terwijl op het display ‘Disconnect’ wordt weergegeven.

Uw Rambler BT Mini radio wordt ‘vindbaar’ door andere apparaten. Op het display verschijnt ‘Verbinden’. De radio is dan detecteerbaar door andere apparaten. U kunt nu een nieuw apparaat koppelen of een ander apparaat aansluiten dat eerder is gekoppeld door de Rambler mini te selecteren in de apparatenlijst.

De lijst met Bluetooth-apparaten leegmaken

Als u niet langer wilt dat uw Bluetooth-apparaat wordt gekoppeld met uw radio, kunt u de ‘Rambler Mini’-koppeling op uw apparaat verwijderen of alle aangesloten apparaten volledig uit het geheugen van de radio verwijderen:

 1. Houd de info/menuknop op de radio ingedrukt.
 2. Druk op de < of > knop en laat deze los totdat op het display ‘Clear Pairing’ wordt weergegeven.
 3. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los om alle gekoppelde mobiele apparaten van uw Rambler Mini leeg te maken.

Bluetooth-prestatie-informatie

Een Bluetooth-verbinding kan een link bieden voor audio tot een afstand van ongeveer tien meter. Bij het koppelen van apparaten raden we voor het gemak aan dat ze niet meer dan 2 tot 3 meter uit elkaar moeten staan.

Bluetooth is een radiocommunicatiesysteem met een kort bereik en over het algemeen kunnen Bluetooth-apparaten duidelijk met elkaar communiceren in een kamer of kantoor van normale grootte.

Het Bluetooth-bereik kan aanzienlijk worden verminderd als het signaal door een vast object gaat. Menselijke lichamen, bakstenen of betonnen muren, zware meubels of boekenkasten zullen allemaal het bereik van uw Bluetooth-apparaten in meer of mindere mate verminderen. Metalen buizen, met folie beklede gipsplaat, metalen kozijnen, enz. hebben ook invloed op Bluetooth-signalen.

WiFi-netwerken en draadloze telefoons gebruiken over het algemeen vergelijkbare radiofrequenties als Bluetooth en kunnen elkaar verstoren. Als er interferentie wordt opgemerkt, probeer dan de radio of een van de andere apparaten te verplaatsen.

 • Uw Roberts Rambler Mini ondersteunt A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), een stereo audio-aansluiting die stereomuziek streamt vanaf pc’s, mobiele telefoons, enz. SBC-audiocodec wordt ondersteund.
 • Uw radio ondersteunt AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), waarmee uw radio het afspelen van muziek vanaf het aangesloten apparaat kan regelen.

Slaapfunctie

Uw radio kan worden uitgeschakeld nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaapstand kan worden aangepast tussen 10 en 90 minuten.

 1. Wanneer u uw radio gebruikt, houdt u de info-/menuknop ingedrukt om het menu te openen.
 2. Druk op de <- of >-knop totdat het display “Slaaptimer” toont en druk vervolgens op de knop Selecteren / Afspelen / Pauzeren om binnen te komen.
 3. Druk op de < of > knop om de gewenste slaaptijd te selecteren. De slaapstand neemt in stappen toe van 10 minuten tot 90 minuten. Een verdere verhoging zorgt ervoor dat de slaaptimer op UIT wordt gezet, waardoor de slaapfunctie wordt geannuleerd.
 4. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los. Het display sluit de slaapopties af.
 5. Uw radio wordt uitgeschakeld nadat de vooraf ingestelde slaaptijd is verstreken.
  • Wanneer de slaaptimer is ingesteld, toont het display altijd de actieve slaaptimer, bijvoorbeeld “Slaaptijd: 8”.
  • Als u de slaaptimer wilt annuleren en uw radio wilt uitschakelen voordat de gekozen slaaptijd is verstreken, drukt u op de aan/uit/volumeknop en laat u deze los.
  • Als u de slaaptimer wilt annuleren zonder uw radio uit te schakelen, stelt u de slaaptimer in op de instelling UIT.

De klok instellen

Normaal gesproken zal uw radio zijn klok automatisch instellen met behulp van het DAB-radiosignaal. Als er geen DAB-signaal beschikbaar is en u de tijd handmatig moet instellen, volgt u de onderstaande procedure.

 1. Houd de info/menuknop ingedrukt. Het menu wordt weergegeven op het display.
 2. Druk kort op de < of > knop totdat ‘Systeem’ op het display verschijnt. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren.
 3. Druk kort op de < of > knop totdat ‘Tijd’ op het display verschijnt. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren.
 4. Druk kort op de < of > knop totdat ‘Tijd instellen’ op het display verschijnt.
 5. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los om de handmatige instellingsprocedure te openen. De uurcijfers knipperen dan op het display.
 6. Druk kort op de < of > knop om het gewenste uur in te stellen.
 7. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los om de uurinstelling in te voeren.
 8. De minuutcijfers knipperen dan op het display. Druk kort op de knop < of > om de gewenste minuut in te stellen.
 9. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los om de minuteninstelling in te voeren. De dag knippert dan op het display.
 10. Druk kort op de knop < of > om de huidige dag te selecteren.
 11. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los om de daginstelling in te voeren. De maand knippert dan op het display.
 12. Druk kort op de knop < of > om de huidige maand te selecteren.
 13. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los om de maandinstelling in te voeren. Het jaartal knippert dan op het display.
 14. Druk kort op de knop < of > om het huidige jaar te selecteren.
 15. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los om de tijdinstelling te bevestigen. ‘Opgeslagen’ wordt op het display weergegeven voordat u de klokinstelling afsluit.

De klok automatisch bijwerken

Uw radio zal meestal de kloktijd instellen met behulp van het DAB-signaal. U kunt opgeven dat de radio zijn klok instelt vanaf de DAB- of FM-golfband, waveband of geen. Als u geen kiest, moet u de klok handmatig instellen.

 1. Houd de info/menuknop ingedrukt. Het menu wordt weergegeven op het display.
 2. Druk kort op de < of > knop totdat ‘Systeem’ op het display verschijnt. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los.
 3. Druk kort op de < of > knop totdat ‘Tijd’ op het display verschijnt. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los.
 4. Druk kort op de < of > knop totdat ‘Update’ op het display verschijnt. Druk op de knop Select/Play/Pause en laat deze los.
 5. Druk kort op de knop < of > om een updateoptie te kiezen uit ‘Elke, DAB, FM of Geen update.
 6. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los om uw keuze te bevestigen.
 7. De radio stelt zijn tijd in op basis van de ontvangen informatie. De radio keert terug naar de vorige menuweergave.

Bij een goed signaal zal de radio zijn klok bijwerken naar de tijd die door de radiostations wordt uitgezonden.

Helderheid van het scherm

De helderheid van het beeldscherm kan worden aangepast wanneer de radio in stand-by staat of wanneer het toestel in gebruik is. Om de intensiteit van het display aan te passen aan de omgevingsverlichting in de ruimte wanneer het apparaat in de stand-bymodus staat of in de radio is ingeschakeld.

 1. Druk op de aan/uit/volumeknop en laat deze los om uw radio in te schakelen.
 2. Houd de info/menuknop ingedrukt. Het menu wordt weergegeven op het display.
 3. Druk kort op de < of > knop totdat ‘Systeem’ op het display verschijnt.
 4. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los.
 5. Druk kort op de < of > knop totdat ‘Helderheid’ op het display verschijnt.
 6. Druk op de knop Selecteren / Afspelen / Pauzeren en laat deze los, u kunt ervoor kiezen om het helderheidsniveau in te stellen voor radio aan of voor stand-by.
 7. Als u bijvoorbeeld het helderheidsniveau voor radio wilt instellen, drukt u op de knop < of > totdat ‘Radio aan’ op het display wordt weergegeven en drukt u vervolgens kort op de knop Selecteren / Afspelen / Pauzeren om binnen te komen.
 8. Druk op de < of > knop om ‘Hoog’, ‘Midden’, ‘Laag’ of ‘Uit’ te selecteren en druk vervolgens op de knop Selecteren / Afspelen / Pauzeren om te bevestigen.
 9. U kunt stap 7 en stap 8 herhalen om het helderheidsniveau van de stand-bymodus in te stellen.

Opmerking: de helderheid van het stand-byscherm wordt alleen weergegeven wanneer de radio is aangesloten op een externe voedingsbron. Wanneer de batterij op is, wordt het scherm uitgeschakeld om de batterijlading te besparen.

Taalfunctie

Uw radio kan in een andere taal worden geconfigureerd. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld.

 1. Houd de info/menuknop ingedrukt. Het menu wordt weergegeven op het display.
 2. Druk kort op de < of > knop totdat ‘Systeem’ op het display verschijnt.
 3. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los.
 4. Druk kort op de < of > knop totdat ‘Taal’ op het display verschijnt.
 5. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los om naar het menu voor taalaanpassing te gaan.
 6. Druk kort op de knop < of > totdat de gewenste taal op het display verschijnt.
 7. Druk op de knop Selecteren/Afspelen/Pauzeren en laat deze los om uw keuze te bevestigen. Het display verandert in de gekozen taal.

Systeem reset

Als de radio om wat voor reden dan ook niet correct werkt, of als u alle Bluetooth-koppelingen, presets enz. Wilt wissen, kunt u een systeemreset uitvoeren. Dit wordt gedaan door het systeemmenu te openen en het commando ‘systeemreset’ uit te voeren. Hiermee wordt de radio teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Hoofdtelefoonaansluiting

Een 3,5 mm stereo hoofdtelefoonaansluiting op het achterpaneel van uw radio.

Houd er rekening mee dat de gevoeligheid van hoofdtelefoons sterk kan variëren. We raden daarom aan om het volume op een laag niveau te zetten voordat je een hoofdtelefoon op de radio aansluit.

BELANGRIJK: Luister niet naar hoge volumes met een hoofdtelefoon voor langere periodes. Dit kan uw gehoor beschadigen.

Veiligheid

Laat deze radio niet worden blootgesteld aan water, stoom of zand. Verlaat uw radio niet waar overmatige hitte schade kan veroorzaken, zoals in een geparkeerde auto waar de warmte van de zon zich kan ophopen, ook al lijkt de buitentemperatuur misschien niet te hoog.

 • De naam/het typeplaatje bevindt zich op de basis van de radio.
 • Uw radio mag niet worden blootgesteld aan druipen of spatten en zorg ervoor dat morsen of spatten de radio niet bereiken.
 • De ventilatie van het product mag niet worden beperkt door het te bedekken of de ventilatieopeningen ervan met items zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
 • Het wordt aanbevolen om het product zo te bedienen dat er een minimale afstand (10 cm aanbevolen) is tot aangrenzende objecten om een goede ventilatie te garanderen.
 • Er mogen geen open vuurbronnen zoals brandende kaarsen op het product worden geplaatst.
 • Het wordt aanbevolen om het product niet te gebruiken of op te slaan bij extreme temperaturen.

Specificaties

Stroomvereisten

 • USB-C DC 5V ingang 1A
 • Ingebouwde Li-ion batterij 3.7V, 2600mAh

Frequentie dekking

 • FM 87,5 – 108,0 MHz
 • DAB 174.928 – 239.200 MHz

Bluetooth-netwerk

 • Bluetooth-versie: 5.1
 • Bluetooth frequenties: 2.402 – 2.480GHz

Afmetingen en gewicht

 • B x H x D: 180 x 110 x 50 (mm)
 • Gewicht: 450g

Recycling Information

What do I do with my old and unwanted unit? Our friends at Recycle Your Electricals have an electrical Recycling Locator where you can find your nearest drop-off points for electricals and batteries. see https://www.recycleyourelectricals.org.uk/

Recycle Your Electricals is a UK-wide recycling campaign motivating and making it easier for everyone to reuse and recycle unwanted electricals, ensuring we make the most of the valuable materials in them.

Productspecifieke recyclinginformatie

De Rambler Mini is geclassificeerd als een ‘klein elektrisch’ item en bevat een Lithium-Ion batterij. Houd rekening met eventuele specifieke sorteervereisten om ervoor te zorgen dat de batterij correct wordt weggegooid. De interne kunststoffen zijn gekleurd om geautomatiseerd sorteren te vergemakkelijken wanneer het apparaat uiteindelijk wordt gerecycled.

Service & Reparatie

De Rambler Mini is ontworpen voor repareerbaarheid. De unit kan indien nodig worden geopend en onderhouden door een gekwalificeerde elektrotechnicus zonder schade aan de unit, omdat er geen lijmen zijn gebruikt om onderdelen bij elkaar te houden. Als er meer informatie nodig is over de internals of het onderhoud van de batterij, neem dan contact op met het technische team van Roberts.